Bemiddeling

Kiezen voor bemiddeling

Vermijd blijvende schade. Maak geladen conflicten bespreekbaar en creëer een win-win resultaat.

In the middle of difficulty lies opportunity

– Albert Einstein

Je hebt een conflict, maar ziet op tegen een vaak dure en langslepende procedure voor de rechtbank? Bemiddeling biedt een alternatief voor partijen om zelf – binnen een vertrouwelijk kader en met ondersteuning van de bemiddelaar – tot een gedragen uitkomst voor hun conflict te komen.

Bemiddeling legt de noden, bezorgdheden en wensen van partijen op tafel om van daaruit een duurzame én kostenefficiënte oplossing te bereiken. Als Erkend Bemiddelaar sta ik jullie bij in alle domeinen: familiezaken, burgerlijke zaken, handelszaken en arbeidsrelaties.

Bemiddeling in Familiezaken

Familiale conflicten zijn vaak enorm complex door de emotionele geladenheid. Als alternatief voor een juridische procedure kan je bemiddeling overwegen om bijvoorbeeld:

 • een vechtscheiding te vermijden
 • aanslepende conflicten met je (ex)-partner te neutraliseren
 • problemen rond co-ouderschap of nieuw samengestelde gezinnen uit te klaren
 • contact met familieleden te herstellen na jarenlange ruzie
 • erfeniskwesties op te lossen
coachruimte

Bemiddeling in Burgerlijke Zaken en Handelszaken

Ontwrichte (zaken)relaties veroorzaken heel wat stress en tijdverlies. Ook hier kan een bemiddelingstraject helpen om samen een duurzame oplossing te zoeken voor een conflict. Bemiddeling voor burgerlijke en zakelijke geschillen is onder meer aangewezen bij:

 • huurgeschillen
 • conflicten met leveranciers
 • onenigheid tussen aandeelhouders of bestuurders
 • bouw- en aannemingsconflicten
 • burenruzies

Bemiddeling in Arbeidsrelaties en Sociale Zaken

We brengen het overgrote deel van onze dag door op de werkvloer. Het is dan ook logisch dat er af en toe conflicten ontstaan. Soms lopen die dusdanig hoog op dat er geen uitweg lijkt. Naast een hoop negatieve energie kunnen arbeidsconflicten leiden tot meer afwezigheid door ziekte, verlaagd welzijn en aantasting van de bedrijfscultuur.

Door samen rond tafel te zitten en de dialoog aan te gaan, kunnen spanningen tussen medewerkers of teams onderling worden verholpen.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • geschillen tussen werknemer en werkgever of tussen werknemers onderling
 • teamconflicten of conflicten tussen afdelingen
 • conflicten tussen ondernemingsraden, vakorganisaties of directies

Hoe werkt bemiddeling?

Als Erkend Bemiddelaar nodig ik alle betrokken partijen uit voor een constructief gesprek binnen een vertrouwelijk en persoonlijk kader. We identificeren de blokkades die een open dialoog in de weg staan en pakken ze op gestructureerde wijze aan. Op een professionele en hands-on manier komen we tot een weloverwogen regeling waar iedereen zich in kan vinden. De partijen bepalen zelf hoeveel gesprekken er nodig zijn.

De uiteindelijke oplossing wordt vastgelegd in een duidelijke overeenkomst. Indien nodig, dienen we de overeenkomst ook in bij de rechtbank. Zo krijgt de bemiddelingsovereenkomst dezelfde waarde als een uitspraak door de rechter.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Stel ze gratis en vrijblijvend!

Ben je zelf verwikkeld in een conflict?

Aarzel niet om te vertellen waar je mee zit. Ik help je graag verder.