Bemiddeling

Kiezen voor bemiddeling

Vermijd blijvende schade. Maak geladen conflicten bespreekbaar en ga voor een duurzame win-win oplossing.

In the middle of difficulty lies opportunity

– Albert Einstein

Bemiddeling biedt een waardig alternatief voor partijen om zelf – binnen een vertrouwelijk kader en met ondersteuning van de bemiddelaar – tot een gedragen uitkomst voor hun conflict te komen.

Bij bemiddeling is er ruimte voor de verschillende noden, bezorgdheden en wensen van partijen. De communicatie tussen partijen staat centraal en wordt hersteld. Van daaruit komen we tot een duurzame en kostenefficiënte oplossing te komen, volledig op maat van alle betrokken partijen. Als Erkend Bemiddelaar sta ik jullie bij in volgende domeinen: familiezaken, handelsgeschillen en arbeidsgerelateerde conflicten.

Bemiddeling in Familiezaken

Familiale conflicten zijn vaak enorm complex door de emotionele geladenheid. Bemiddeling kan een oplossing bieden voor volgende kwesties:

 • de verbinding/communicatie in jullie relatie verbeteren en moeilijke thema’s bespreekbaar te maken
 • jullie laten bijstaan bij twijfels over een scheidingsbeslissing
 • een juridische procedure/vechtscheiding vermijden
 • aanslepende conflicten met je (ex)-partner neutraliseren
 • problemen uitklaren rond co-ouderschap of nieuw samengestelde gezinnen
 • contact met familieleden herstellen na jarenlange ruzie
 • erfeniskwesties oplossen
coachruimte

Bemiddeling in Burgerlijke Zaken en Handelszaken

Ontwrichte zakenrelaties veroorzaken heel wat stress en tijdverlies. Ook hier kan een bemiddelingstraject helpen om een duurzame oplossing te bieden voor een conflict. Bemiddeling voor burgerlijke en zakelijke geschillen is onder meer aangewezen bij:

 • onenigheid tussen aandeelhouders of bestuurders
 • conflicten met leveranciers
 • bouw- en aannemingsconflicten
 • huurgeschillen

Bemiddeling in Arbeidsrelaties en Sociale Zaken

Het overgrote deel van onze dag brengen we door op de werkvloer of in samenwerking met anderen. Het is dan ook logisch dat er af en toe conflicten ontstaan. Conflicten zijn onvermijdelijk, maar eveneens noodzakelijk om te groeien als team. Soms lopen de spanning echter zo hoog op dat er geen uitweg lijkt en een efficiënte samenwerking in de weg staat. Naast een hoop negatieve energie kunnen arbeidsconflicten leiden tot meer afwezigheid door ziekte, verlaagd welzijn en zelfs aantasting van de hele bedrijfscultuur.

Door samen rond tafel te zitten en de dialoog te durven aangaan, kunnen spanningen tussen medewerkers of teams onderling worden verholpen en kan het conflict worden getransformeerd naar ontwikkeling en groei. Denk bijvoorbeeld aan:

 • geschillen tussen werknemer en werkgever of tussen werknemers onderling
 • teamconflicten of conflicten tussen afdelingen
 • conflicten tussen ondernemingsraden, vakorganisaties of directies

Hoe werkt bemiddeling?

Als Erkend Bemiddelaar nodig ik alle betrokken partijen uit voor een constructief gesprek binnen een vertrouwelijk kader. We identificeren de blokkades die een open dialoog in de weg staan en pakken ze op gestructureerde wijze aan. Op een professionele en hands-on manier komen we tot een weloverwogen regeling waar iedereen zich in kan vinden en die volledig op maat gemaakt is. Partijen bepalen zelf hoeveel gesprekken er nodig zijn.

De uiteindelijke oplossing wordt vastgelegd in een duidelijke overeenkomst. Indien nodig en indien partijen dit wensen, dienen we de overeenkomst ook in bij de rechtbank. Zo krijgt de bemiddelingsovereenkomst dezelfde waarde als een uitspraak door de rechter.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Stel ze gratis en vrijblijvend.

Ben je zelf verwikkeld in een conflict?

Aarzel niet om te vertellen waar je mee zit. Ik help je graag verder.